offer 18270886 11 Jun 2019 13:43

Iroko/Sapelli/Doussie Saw Logs, 50+ cm

Product: Saw Logs, Species: Doussie (Afzelia, Lingue, Apa, Chanfuta), Iroko (Mvuli, Kambala, Semli, Rokko), Sapelli (Sapele, Aboudikro, Penkwa, Lifaki), Quality: A/B (first), Volume: 800 - 2000 m3 Spot - 1 time , Diameter: 50+ cm, Length: 3+ m
offer 18269826 01 Jun 2019 13:28

Iroko/Doussie/Sapelli Square Logs, 4+ m

Product: Square Logs, Species: Doussie (Afzelia, Lingue, Apa, Chanfuta), Iroko (Mvuli, Kambala, Semli, Rokko), Sapelli (Sapele, Aboudikro, Penkwa, Lifaki), Origin: Cameroon, Quality: A/B (first), Volume: 2000 m3 Spot - 1 time , Diameter: 70+ mm, Length: 4+ m